"Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives"
- William A. Foster

Izstrādātas projekta Vet Qi vadlīnijas PIA pakalpojumu sniedzējiem un IKT nozares uzņēmumiemProjekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas ir paredzētas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) pakalpojumu sniedzējiem, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai veicinātu Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras profesionālajai izglītībai un apmācībai (EQAVET) principiem atbilstoša apmācību kvalitātes līmeņa nodrošināšanu.

Vadlīnijas balstās uz EQAVET kvalitātes cikla četriem posmiem un apskata organizācijas klimatu, kā transversālo punktu.

Vadlīnijas latviešu valodā pieejamas šeit: PIA / MVU